چکیده فعالیت واحد مدیریت امور اداری:

مدیریت امور اداری پارک علم و فناوری فارس که به لحاظ ساختاری از مدیریت‌های حوزۀ معاونت پشتیبانی است، عهده‌دار وظایف مرتبط با نیروی انسانی است که با نظارت مستقیم معاون پشتیبانی با شناسایی، انتخاب، جذب و استخدام با توجه به قوانین و مقررات حاکم در راستای تحقق اهداف پارک، به منظور توانمندسازی اعضای متخصص،  برنامه‌ریزی می‌کند. امور مربوط به این حوزه که با تلاش جمعیِ اعضای متعهد آن صورت می‌گیرد عبارتند از:

نظارت بر تهیه، تنظیم، اصلاح و اجرای آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های لازم

اصلاح ساختار سازمانی در چارچوب ضوابط و مصوبات اسناد بالادستی

مشارکت و حضور در جلسات هیئت اجرایی، کمیته منابع انسانی و تحول اداری

اجرای مقررات انضباطی، جمع‌آوری مستندات لازم برای طرح در کمیته‌های تخلفات اداری و هیئت‌های رسیدگی دیوان عدالت اداری

نظارت و همکاری در بررسی پرونده‌های ارتقای شغلی و ترفیع پایه استحقاقی

نظام تشویق و تنبیه کارکنان، بیمه تکمیل درمان، امور رفاهی و بازنشستگی

حضور و غیاب کارکنان، شیفت‌های کاری در ایام تعطیلات