۱- برقراری ارتباط با مخاطبان بیرونی و داخلی و معرفی مجموعه پارک .
۲- انعکاس اخبار و دستـاوردها و ارتباط با صدا و سیما و رسانه‌ها برای تهیه گزارش و مصاحبه.
۳- هماهنگی برای استفاده از سالن‌های کنفرانس و جلسات.
۴- هماهنگی برای بازدید از شرکت‌ها.

پرسنل

ابوذر عفیفی پور

مدیر روابط عمومی

36360304


مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی