تعرفه های خدمات

فرم تقاضای استفاده از سالن های جلسات پارک علم و فناوری فارس

فرم تقاضای استفاده از سالن

 

تعرفه اجاره سالن ها