خدمات فنی و تخصصی

خدمات فنی و تخصصی

واحدهای مستقر در پارک می‌توانند از خدمات فنی و تخصصی در راستای تولید و ساخت نمونه اولیه و تجاری سازی و ثبت اختراع محصولات خود، به شرح زیر استفاده کنند:

شامل ارائه خدمات آزمایشگاه عمومی، استفاده از فضای آزمایشگاهی اختصاصی، استفاده از خدمات آزمایشگاهی تخصصی شامل خدمات آنالیز شیمیایی و آزمون‌های آزمایشگاهی

شامل استفاده از بستر شبکه عمومی داخلی، استفاده از بستر شبکه اینترنت کابلی، استفاده از بستر شبکه اینترنت فیبر نوری و استفاده از خطوط تلفن اختصاصی

ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز کسب و کارهای نوپا با برگزاری دوره‌های آموزشی برای شرکت‌های مستقر مطابق با تقویم آموزشی سالانه ، برگزاري سمينارها، دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي و كنفرانس‌هاي علمي

ارائه خدمات مشاوره ثبت مالکیت فکری و انجام داوری طرح‌های ثبت اختراع با عنوان مرجع استعلام ثبت مالکیت فکری