خدمات فنی و تخصصی

خدمات فنی و تخصصی
واحدهای مستقر در پارک می‌توانند از خدمات فنی و تخصصی به شرح زیر در راستای تولید و ساخت نمونه اولیه و تجاری سازی و ثبت اختراع محصولات خود استفاده کنند.
خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی: شامل ارائه خدمات آزمایشگاه عمومی، استفاده از فضای آزمایشگاهی اختصاصی و استفاده از خدمات آزمایشگاهی تخصصی شامل خدمات آنالیز شیمیایی و آزمون‌های آزمایشگاهی
خدمات ارتباطی و شبکه: شامل استفاده از بستر شبکه عمومی داخلی، استفاده از بستر شبکه اینترنت کابلی، استفاده از بستر شبکه اینترنت فیبر نوری و استفاده از خطوط تلفن اختصاصی
خدمات آموزشی:  ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز کسب و کارهای نوپا با برگزاری دوره های آموزشی برای شرکتهای مستقر مطابق با تقویم آموزشی سالانه ، برگزاري سمينارها، دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي و كنفرانس‌هاي علمي
خدمات مالکیت فکری: ارائه خدمات مشاوره ثبت مالکیت فکری و انجام داوری طرح‌های ثبت اختراع با عنوان مرجع استعلام ثبت مالکیت فکری