مرکز رشد فناوری جامع

دربارۀ مرکز

مرکز رشد فناوری جامع به عنوان اولین و بزرگ‌ترین مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری فارس، فعالیت خود را در دی‌ماه سال 1382، با پذیرش گروه‌های فناور در کلیۀ رشته‌ها شروع کرد و در ادامۀ فعالیت خود، بستر ایجاد مراکز رشد تخصصی گردید که به تدریج از مرکز رشد جامع منفک شدند. در سال 1389، مرکز رشد فناوری " نفت، گاز و پتروشیمی"  و در سال 1392، مرکز رشد " فناوری اطلاعات و ارتباطات" از مرکز رشد فناوری جامع مستقل شدند. هم‌اکنون مرکز رشد فناوری جامع با پذیرش مؤسسات در کلیه رشته‌های فنی و مهندسی (به‌جز زمینه‌های مرتبط با مراکز رشد تخصصی)، مدیریت و علوم انسانی، علوم پایه و هنر و صنایع دستی به پذیرش مؤسسات ادامه می‌دهد تا بستر مراکز رشد تخصصی دیگر را ایجاد نماید.  
شاخص فعاليت‌هاي مدير و كارشناسان اين مركز، ارائه خدمات نظارتی، هدايتي نظير برگزاري جلسات دوره‌اي، نظارت بر عملکرد موسسات مستقر، ارزیابی ، بررسي منحني رشد، آشكار سازي نقاط قوت و ضعف، تلاش براي رفع مشكلات سازماني، كمك به تجاري‌سازي دستاوردهاي  واحدهاي فناور،ايجاد ارتباط ميان واحدهاي فناوري و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي مرتبط و ... مي‌باشد. جمعيت هدف يا مخاطبين مركز رشد جامع فناوري را هسته‌هاي فناور، شركت‌ها و مؤسسات توليدي و خدماتي دانش‌بنيان، شرکت‌های زایشی وابسته به شركت‌هاي صنعتي تشكيل مي‌دهند. مجموع اين متقاضيان، بازار هدف مركز رشد را تشكيل مي‌دهند.

حوزه‌های فعالیت

جزئیات پذیرش در مرکز رشد

شرایط عمومی پذیرش و استقرار واحدهای فناور:
منظور از واحد فناور، شركت، مؤسسه و یا تعدادی از افراد دارای مهارت‌های لازم با هدف ایجاد شرکت است كه يك طرح علمي را تا مرحله توليد محصول با موفقيت به انجام رسانيده و توانايي ارائه محصول به بازار را داشته باشند و همچنين در تأمين نياز هاي اوليه واحد از قبيل جذب و سازماندهي پرسنل، مديريت تجاري محصول و پرداخت هزينه‌هاي جاري ، به استقلال كامل دست يافته است. واحد فناور داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري و فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي‌کند.
تعريف دوره بيش رشد و رشد
واحدهای فناور در دو دوره پیش رشد و یا رشد در مرکز پذیرفته می شوند.
دوره پیش رشد: در اين دوره با حمايت مرکز، طرح کاری و برنامه متقاضي تثبيت و تکميل شده و متقاضي به صورت يک شرکت يا مؤسسه دارای شخصيت حقوقی مستقل به ثبت میرسد. طول مدت اين دوره 6 ماه بوده كه پس از ارزيابي عملكرد مؤسسه در صورت صلاحديد رئيس مركز رشد تا  9 ماه قابل تمديد مي باشد.
دوره رشد: در اين دوره با حمايت مرکز، متقاضي توانمندی کامل را برای ورود به بازار رقابتی و ادامه حيات مستقل به عنوان يک بنگاه اقتصادی دانش محور به دست می آورد. طول مدت اين دوره 3 سال بوده كه پس از ارزيابي عملكرد مؤسسه در شرايط خاص تأييد شورا مركز رشد تا 5 سال قابل تمديد مي باشد.
پذیرش تمامی واحدهای فناور منوط به احراز شرایط زیر است:
  • وجود ايده مبتنی بر دانش و فناوری و توجیه اقتصادی
  • كامل بودن تيم كاري (حداقل ۳ نفر با مدرك كارشناسي مرتبط با طرح ارائه شده)
  • ارایۀ طرح كسب و كار مناسب بر اساس ايده ارائه شده

رسیدگی به درخواست پذیرش و استقرار در مرکز منوط به ارایۀ کامل مدارک زیر است:
 فرم هاي تکمیل شدۀ پذیرش صرفا به صورت آنلاین (مراحل تکمیل فرم ها به صورت نمونه از طریق وبسایت):

 • طرح توجیهی شامل سابقۀ پژوهشی ایدۀ فناورانه، توجیه اقتصادی طرح، تشریح برنامۀ کاری و معرفی گروه همکاران
 • مداارک مربوط به تيم كاري اعم از مؤسسان، همکاران و مشاوران (شامل رزومه، مدارک تحصیلی و شغلی، تصویر شناسنامه و کارت ملی)
 • حسب مورد، مدارک ثبت شرکت، صورتجلسۀ تأسیس، گواهی اختراع، تأییدیه ها یا مجوزهای مرتبط با موضوع طرح

تماس با مرکز

 • شیراز - بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان مرکز رشد جامع، طبقه دوم
 • 07136360303 داخلی 343