پارک علم و فناوری

شرایط پذیرش

متقاضيان استقرار در پارک به عنوان شرکت‌هاي رشد یافته عمدتاً شامل شرکت‌های کوچک و متوسط فناور و دانش‌بنیان، واحدهای تحقیق و توسعه و مراکز تحقیقاتی هستند. زمینه‌های فعالیت متقاضیان پذیرش می‌تواند تحقيقات كاربردي،توسعه‌اي(R&D) ، طراحي مهندسی، مهندسي معكوس ، بهينه‌سازي و رشد كمي و كيفي محصول ، توسعه وانتقال فناوري و ارائه خدمات تخصصی باشد. اولویت‌های فناوری برای پذیرش مؤسسات در پارک، بر اساس راهبردهای پارک عبارتند از :
برق، الکترونیک و میکروالکترونیک
فناوری‌های آب و محیط زیست
فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری‌های نوین حوزۀ کشاورزی
فناوری نانو
سلامت
فناوری‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پایین دستی
معدن و صنایع معدنی
انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر
فناوری‌های نرم و فرهنگی
فناوری زیستی
البته وجود برخي معیارها نیز موجب در نظر گرفتن اولويت‌هایی برای پذيرش مي‌شود. از جمله اين معیارها عبارتند از:
فعاليت در حوزۀ فناوري‌هاي مورد توجه پارک، (R&D)  صنايع و دستگاه‌هاي اجرايي
شرکت‌هاي خارجي يا بين‌المللي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در زمينۀ فناوري‌هاي مورد توجه پارک
برخورداري از ارتباطات بين‌المللي

شرایط پذیرش (ادامه)

پذیرش واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع بر اساس نسبت هزینۀ تحقیق و توسعه به درآمد، تعداد نفرات شاغل در واحد تحقیق و توسعه، تعداد محصولات معرفی شده توسط واحد تحقیق و توسعه در سال‌های گذشته، برنامه تحقیق و توسعه شرکت و امکان هم‌افزایی و شبکه سازی با دیگر واحدها انجام خواهد شد.
پذیرش مراكز تحقيقاتي وابسته به ‏دانشگاه‌ها يا دستگاه‌هاي اجرايي (یا بخش‌هایی از این مراکز) بر اساس برنامه پژوهشی مرکز و امکان هم‌افزایی با شرکت‌های مستقر انجام خواهد شد.
پذیرش شركت‌هاي خصوصي بر اساس سطح فناوری شرکت، نوآوری در محصول و فرایند، درآمد اظهار شده شرکت در اظهارنامه مالیاتی، تعداد و سطح تحصیلات اعضای تمام وقت، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به درآمد شرکت، برنامه‌های راهبردی و اجرایی شرکت، صادرات و امکان هم‌افزایی و شبکه‌سازی با سایر واحدهای مستقر انجام خواهد شد.
شرکت‌های مستقر در پارک می‌توانند از مزایایی مانند حضور در شبکه نوآورانه و فناورانه منطقه‌ای و ملی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی پارک مانند معافیت‌های مالیاتی، تشکیل شبکه‌های همکاری و هم‌افزایی با شرکت‌های دیگر، استفاده از برند پارک علم وفناوری فارس، حضور پارک به عنوان طرف قرارداد با سایر سازمان‌ها و ارجاع قرارداد به شرکت‌ها و... استفاده کنند.

گردش کار در واحد پذیرش