مفهوم فن آوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) چيست؟
فن آوري اطلاعات و ارتباطات به معنی ذخيره سازي، پردازش و ارائه اطلاعات به صورت الكترونيكي و مبتني بر تعدادي رسانه مي باشد. كامپيوترها وآلات ميكروالكترونيك همه روزه به اشكال متنوعي دروسايل، به كاربرده مي شوند. با اين حال انواع فن آوري دخيل در تعليم و تربيت بر انتقال محتوا و اطلاعات به منظور پشتيباني فرآيندهاي رسمي يادگيري متمركز هستند. اكنون بسياري از كامپيوترها توانايي چند رسانه اي دارند و سخت افزارو نرم افزارهاي مرتبط را به كار مي گيرند. سخت افزار شامل قطعات جانبي از قبيل چاپگرها، دستگاه DVD و اسكنرها مي باشد، در حاليكه نرم افزارها شامل مجموعه هايي است كه ويرايش، واژه پردازي، كارهاي گرافيكي، بانكهاي اطلاعاتي وارائه كنفرانسها را آسان مي كنند. از بعد ارتباطي، ICT ارتباط شبكه اي كامپيوترها را فراهم مي كندكه خود امكان دسترسي به دامنه وسيعي از نرم افزارها و اطلاعات رافراهم میکند و همچنين ارتباط در محدوده سازمانها و دسترسي به اينترنت و پست الكترونيكي را مهيا مي سازد. اينترنت همچنين از طریق سازوكارهاي ديگري همچون تلويزيون ديجيتالي، تلفنهاو بازيهاي اينترنتي قابل دستيابي است.
مزاياي استقرار در مركز رشد چيست؟
1.دسترسي به شمار فزايندهاي از خدمات متمركز و مشترك 2.امكان استفاده شركتهاي نوپا از تجارب يكديگر به خاطر نزديكي و مجاورت با هم 3.برخورداري از فضاي كاري و اداري مناسب و داراي تخفيف 4.دريافت اعتبارات مالي و حمايت مركز رشد از شركتهاي نوپا در ياري رساندن به آنها جهت دستيابي به سرمايه مورد نياز 5.ارتباط هماهنگ با شبكه ها و مشاوران خارج از مركز رشد جهت كسب رهنمودهاي لازم در زمينه هاي حسابداري، بازاريابي، مهندسي و خدمات حقوقي و ... 6.دستيابي به فرصتهاي شركت در نمايشگاهها ، سمينارها و اجتماعات كسب و كارهاي كوچك 7.برخوردار شدن از فضايي خاص در سايت اينترنتي مركز 8.برخوردار شدن از تخفيفهاي ويژه ناشي از عضويت در مركز 9.ارزيابي عملكرد مؤسسه توسط مركز
هسته هاي فناوري چه واحد هائي هستند ؟
گروه كاري متشكل از تعدادي دانش آموخته با زمينة كاري مشخص كه در صدد تشكيل يك مؤسسه و ايجاد يك حرفه در زمينة كاري مذكور مي باشند.
موسسات فناور چه واحد هائي هستند ؟
مؤسسات فناوري دانش محور به عنوان يكي از اجزاء مهم حلقه ارتباطي صنايع و دانشگاهها بوده و نقش ارزنده اي را در توسعه پژوهشهاي كاربردي ، ارتقاء فنّاوري و توسعه اقتصادي ايفا مي كنند. و به طور عمده با هدف تحقيقات در محدوده مهندسي معكوس ، بهينه سازي و رشد كمي و كيفي توليد ، انتقال فناوري ونيز تجاري سازي نتايج تحقيقات شكل مي گيرند . اين گونه مؤسسات به لحاظ ماهيت خصوصي ، كاملاً خودگردان بوده و توسعه و رشد مالي ، مبناي انگيزش فعاليت آنها بشمار مي آيد اينگونه مؤسسات غالباً از ميان دانش آموختگان دانشگاهها ، در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا با همكاري متخصصان و محققان با سابقه صنايع و دانشگاهها شكل مي گيرند ، مراكز رشد فناوري فارس در جهت كمك به ايجاد و رشد مؤسسات تحقيقاتي خصوصي ، بستر تشكيل و رشد اينگونه مؤسسات را فراهم مي كند مؤسسات متقاضي استقرار در مركز رشد، چنانچه شرايط پذيرش را داشته باشند، مي توانند براي ورود به دورة رشد اقدام كنند. در صورت پذيرش درخواست متقاضي ، شرط استقرار در دوره رشد و برخورداري از خدمات اين دوره داشتن ماهيت حقوقي است. مدت دوره هاي رشد سه سال است كه با شرايط ويژه مي تواند تا دو سال ديگر تمديد شود. ارائه خدمات در قبال پرداخت هزينه و بر اساس تعرفه هاي مصوب صورت مي گيرد. مؤسسات تحقيقاتي نوپا در طي دورة حضور در مركز رشد ، با استفاده از دستاوردهاي تحقيقاتي ، به منظور دستيابي به دانش فني و آمادگي براي توليد محصول يا خدمات ، تلاش خواهند كرد. در اين دوره ، مركز علاوه بر ارائة امكانات و خدمات پشتيباني ، هدايت و نظارت بر فعاليت اين مؤسسات را نيز به عهده خواهد داشت.
براي ارزيابي طرح تجاري چه معيارهايي در نظر گرفته مي شود؟
در ارزيابي ايده ها به توان تأمين مالي اوليه يا شفاف بودن نوع حمايتهاي درخواستي، داشتن يك ايده ابداعي كسب و كار، نوع كسب و كار، وجهه آن، توان مديريتي مالك مؤسسه و پتانسيل رشد آن توجه مي شود و اينكه مؤسسه ميخواهد چه محصولاتي را توليد كند يا چه خدماتي را ارائه دهد، مشتريان احتمالي آن كدامند، چه نيازي به آن توليد يا خدمات وجود دارد، حدود زماني موفقيت پروژه يا برنامه چه مدت است، چه ميزان اشتغال ايجاد خواهد كرد، چه ميزان سرمايه، كارفرما و كارگر لازم است؛ در ارزيابي طرح درخواست ورود به مركز رشد مورد توجه قرار ميگيرند. اين معيارها همواره ثابت نبوده و ممكن است افزايش و يا كاهش يابند.
زمينه هاي تخصصي كه به شركتهاي متقاضي پيشنهاد مي‌ شود چيست؟
 فناوري اطلاعات و ارتباطات  امنيت اطلاعات ، سيستمهاي اطلاعاتي ، شبكه  نرم افزارهاي فرهنگي ، آموزشي  هوش مصنوعي  تجارت الكترونيكي  برق و الكترونيك  نفت ، گاز و پتروشيمي  نانو تكنولوژي  بيوتكنولوژي  مهندسي مكانيك و متالورژي  كشاورزي  شيمي و مهندسي شيمي
شرايط عمومي پذيرش شركتها و هسته ها به چه صورت مي باشد؟
شرايط عمومي پذيرش شركتها (شخصيت حقوقي): الف. متقاضيان داراي يك شخصيت حقوقي باشند (در قالب شركت به ثبت رسيده باشند). ب. حداقل 3 نفر از اعضاي اصلي، داراي مدرك كارشناسي (در زمينة كاري شركت) باشند. ج. حداقل 2 نفر از كارشناسان به صورت تمام وقت در محل استقرار مؤسسه حضور داشته باشند. د. داراي طرح و برنامه تجاري باشند (Bisuiness Plan) •شرايط عمومي پذيرش هسته ها در دوره پيش مركز رشدي: الف. حداقل يك نفر به صورت تمام وقت در محل استقرار هسته حضور داشته باشد. ب. اعضاي هسته شامل حداقل دو نفر متخصص در زمينه كاري هسته باشد. ج. اعضاي هسته ميتوانند دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي (در زمينه كاري هسته) باشند.
مدت اقامت شركتها در مركز رشد چگونه است؟
اقامت شركتها داراي محدوديت زماني بوده و پس از پايان اين مدت فعاليت آنها به خارج از مركز رشد انتقال مييابد. اين مدت از 1 تا 3 سال متفاوت بوده و براساس ارزيابي تيم مديريتي مركز از عملكرد شركتها، تعيين ميگردد ولي در هر صورت از زمان اعلام هيات مديره، شركتها 4 تا 6 ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به تدارك مقدمات خروج از مركز رشد اقدام نمايند. البته مركز رشد اين حق را براي خود محفوظ ميداند كه چنانچه محصول توليدي يا عملكرد شركت غيرقانوني و يا براي برنامه هاي مركز زيانبخش باشد در پايان دادن به مهلت اقامت به نحو مقتضي عمل نمايد.
دوره‌ي رشد چيست؟
دوره‌اي است كه طي آن يك مؤسسه با تعقيب برنامه‌ي كاري مصوب كه براساس ايده‌ي فناورانه‌ تنظيم شده است به يك مؤسسه‌ي فعال و موفق اقتصادي تبديل مي‌شود. روند رشد مؤسسات فناوري طي حضور مركز رشد براساس شاخص‌هاي رشد يافتگي: - بلوغ علمي - بلوغ مالي - بلوغ سازماني مورد بررسي قرار مي‌گيرد. زمان اين دوره حداكثر 3 سال است كه تحت شرايط خاص با تصويب شوراي مركز رشد تا 5 سال قابل تمديد است.
دوره پيش رشد چيست؟
در اين دوره به گروه هاي كاري متشكل از دانش آموختگان دانشگاهي جهت تكميل تيم كاري خود ، تلاش در جهت شناخت بازار و تثبيت ايده كاري خود و نهايتاً آمادگي براي ايجاد يك مؤسسه خصوصي مبتني بر علم و فنّاوري با جهت گيري اقتصادي كمك مي‌شود. مؤسساتي كه در شناسايي ايدة كاري ابهاماتي داشته باشند و يا جهت تكميل گروه كاري خود نياز به زمان داشته باشند. مي توانند با عنوان "هسته هاي تحقيقاتي" براي ورود به دورة پيش رشد اقدام كنند . مدت دوره پيش رشد شش ماه است كه نهايتا" تا 9 ماه قابل تمديد است . هسته هاي تحقيقاتي مستقر در اين دوره با برخورداري از نيازهاي اولية يك واحد تحقيقاتي ـ توسعه اي مؤظف به تثبيت ايدة‌كاري ، تكميل گروه كاري و نيروي انساني مورد نياز و ثبت حقوقي شركت به منظور انتقال به دورة رشد مي باشد خدمات ارائه شده به هسته هاي تحقيقاتي در اين دوره محدود است.
واحد خصوصي چه واحد هائي هستند :
واحدهايي هستند كه با هدف توليد محصول يا خدمات با استفاده ازعلم و دستاوردهاي تحقيقاتي ، در قالب يك شركت يا مؤسسه فعاليت مي نمايند . شركتها و مؤسسات فناوري خصوصي متقاضي استقرار، از نظر وضعيت حقوقي مي توانند در يكي از شرايط زير قرار داشته باشند : مؤسسات در حال تشكيل و مؤسسات موجود
زمينة تحقيقاتي كدام است ؟
گرايش تخصصي و زمينة كاري كه متقاضي در آن فعاليت مي كند.
مؤسسين كدامند ؟
اعضاي مؤسس ( براي مؤسسات در حال تشكيل و هسته هاي تحقيقاتي ) . اعضاي هيأت مديره يا سهامداران مؤسسه ( براي شركت ها و مؤسسات موجود) مي باشد.
همكاران واحدهاي فناوري چه كساني هستند ؟
محققين و يا كارشناسان با سابقة پژوهشي در زمينة فعاليت مؤسسه كه آمادگي همكاري با مؤسسه را به صورت پاره وقت ، تمام وقت يا مشاوره اي دارند.
سوابق تحقيقاتي
فعاليتهايي كه در زمينة تحقيقاتي اعلام شده توسط متقاضي انجام گرفته است .
برنامه كاري دوره رشد يا دوره پيش رشد چيست ؟
طرح كاري كه در زمينة تحقيقاتي اعلام شده در قالب اطلاعات درخواستي در فرم مربوطه ارائه مي شود.
شاخص هاي مهم ارزيابي ايده ها كدامند ؟
ايده فناورانه بايد متكي بر نوآوري و داراي توجيه فني و اقتصادي مبتني بر بازار باشد . اين ايده مي تواند توليد يك نمونه محصول يا انجام يك خدمت يا كسب دانش فني باشد .
سياست هاي پذيرش مؤسسات
پذيرش مؤسسات پس از تعيين توانائي فني متقاضيان و بر اساس ظرفيت موجود مركز رشد براي استقرار مؤسسات و با توجه به اينكه حمايت مالي از ايده هاي تحقيقاتي مؤسسات مستقر در مركز رشد و كمك به بنيه مالي آنها در راستاي تبديل ايده به نمونه و محصول از عمده اهداف مركز رشد مي‍باشد ، انجام مي پذيرد .
مرکز رشد واحد های فناوری چگونه جائی است؟
مطالعات انجام شده جهاني حاكي از آنست كه در اقتصاد رو به رشد كنوني ، موسسات تحقیقاتی كوچك و متوسط در توسعه كارآفريني و ایجاد اشتغال ، ارتقاي فناوري و رونق اقتصادي كشورها نقش بسيار موثري دارند . ليكن عدم آشنائي اين موسسات با شرائط كاري ، بازار مصرف ، هزينه هاي بالاي راه اندازي كسب و كار و فقدان تجربه مديريتي سبب ناپايداري و احتمالا" ورشكستگي بسياري از آنها مي‌گردد . در همين راستا و به منظور حمايت از اينگونه موسسات در اكثر كشورها مراكزي بنام مركز رشد ويا انكوباتور ( Incubator ) ايجاد شده است . اين مراكز معمولا" در درون يك پارك فناوري ويا يك دانشگاه ايجاد مي شوند تا كار آفرين بتواند با دريافت حمايت هاي مركز رشد ، دستاوردهاي تحقيقاتي ، ايده هاي نوين و يافته هاي علمي خود را به كسب و كار تجاري تبديل نمايد.
شرکت های کوچک و متوسط (SME) فناوری چه شرکت هایی هستند؟
شرکت های کوچک و متوسط شرکتهائی هستند که از نظر گردش مالی جزء 20 درصد اول شرکت های بزرگ کشور نبوده و اکثریت سهام آنها متعلق به شرکت های مذکور نباشد . این واحدها دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای ، طراحی مهندسی ، مهندسی معکوس، انتقال فناوری ، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند. این واحد ها شامل شرکت های خصوصی ، واحد تحقیق و توسعه صنایع و مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه ها و یا دستگاه های اجرایی می باشند و از نظر حقوقی می توانند موسسه ای در حال تشکیل یا موجود (به ثبت رسیده) باشند.
حمایت ها و خدمات مراکز رشد
مرکز رشد مركزي است كه با ارائه خدمات حمايتي خود از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد كارآفرينانی پشتيباني مي كند که در قالب واحد هاي فناور نو پا و فعال در زمینه های مختلف فناوری با اهداف موجه اقتصادي فعالیت می کنند . اين حمايتها شامل موارد زیر می باشد : حمایت های مالی برای پیگیری و تثبیت ایده های فناورانه و ارائه تسهیلاتی که از طریق برقراری ارتباط با بانک ها و سایردستگاه ها برای جذب منابع مالی آنها فراهم می شود . همچنين مؤسسات امكان استفاده از اعتبارات خدماتي را دارند. اين اعتبارات جهت پرداخت بخشي از هزينه هاي اسكان ، خريد تجهيزات و استفاده از خدمات پشتيباني مركز رشد در اختيار مؤسسه قرار مي‍گيرد. چنانچه ايدة كاري مؤسسه در زمينه هاي اولويت دار پارك باشد. امكان استفاده از اعتبار تحقيقاتي نيز وجود داد. لازم به ذكر است كه اين اعتبارات به صورت مرحله اي درمدت حضور مؤسسه درمركز رشد به مؤسسه پرداخت مي گردد. تامین فضای محل کار بصورت اجاره ارائه خدمات عمومی و تخصصی شامل : خدمات پشتیبانی اداری ، سرویس ایاب و ذهاب ، اتاق کنفرانس ، سالن اجتماعات کلاس آموزشی ، آزمایشگاه ، کارگاه ، خدمات اطلاع رسانی مثل اینترنت ، کتابخانه دیجیتال و بانک نرم افزار ، تجهیزات سمعی و بصری ، خدمات پشتیبانی سخت افزاری و ... حمایت های آموزشی اعم از برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و یا معرفی به دیگر موسسات آموزشی با توجه به نیاز موسسات ارائه مشاورت های تخصصی ازجمله مشاورتهای فنی ، مالی ، مالیاتی ، حقوقی ، بیمه ، بازاریابی ، پروژه یابی ، ایده‌پردازی ، و ... توسط مشاورین متخصص . موسسات فناور نوپا تا زماني كه قادر به ادامه فعاليت تجاري خود به صورت مستقل شوند مي توانند از خدمات حمايتي مركز رشد استفاده كنند .
روند شکل گیری مرکز رشد فناوری فارس
توجه به نقش مؤثر مراكز رشد در شكوفائي اقتصاد محلي و توسعة فناوري و كارآفريني ، تعداد زياد فارغ التحصيلان دانشگاهي ، ‌تغيير ديدگاهها در خصوص فنّاوري و تحقيقات، استقبال از حضور بخش خصوصي در اقتصاد و پتانسيل اقتصادي منطقه ، انگيزه هاي راه اندازي مركزی را در منطقه فارس تقويت مي کرد. لذا رابطه پارك علم و فنّاوري فارس با هدف ايجاد مؤسسات فناور نوپا و کمک به رشد و توسعه ، اقدام به راه اندازي "مركز رشد فناوري فارس " نمود.
تاریخچه و حوزه های فعالیت مركز رشد فناوری فارس
مركز رشد فناوري فارس دردي ماه 1381 و ابتدا تحت عنوان مركـز رشـد فنـاوري اطـلاعات و ارتباطـات فارس ) ICT ( و تحت پوشش پارك علم و فناوري فارس ، از طريق طرح تكفا و بهمراه 13 مركز رشد همسان در كشور ، آغاز بكار كرد و سپس با كسب مجوز در سال 1384 با عنوان " مركـز رشـد فنـاوري فـارس " به فعاليت هاي خود در حوزه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ، نفت ، گاز و پتروشيمي، شیمی ، نانو تكنولوژي ، بيوتكنولوژي ، الکترونیک ، مهندسي مكانيك و متالورژي ، كشاورزي و صنایع غذائی ادامه داده است .
طرح فناورانه چیست؟
طرح یا ایده ای بازارپسند که قابلیت اجرائی داشته باشد .
برنامه کاری(BP : Business plan ) چیست؟
طرح یا برنامه کاری ( Business plan و یا BP ) نوشته ایست که کارآفرین را آماده می کند تا تمام عوامل داخلی وخارجی درگیر شروع یک کسب و کار یا فعالیت کارآفرینانه نوپا را در نظربگیرد. BP مانند یک نقشه راه برای تضمین موفقیت در عوامل جذب سرمایه ، جذب تیم کاری مطمئن ، سازماندهی تیم ، شناسایی مشتریان ، تولید محصول مناسب و انتخاب بازار مطمئن به کارآفرین کمک می کند. با توجه به اینکه در مرکزرشد موسسات دانش مدار و فناورکه ایده های مناسب فناورانه و مبتنی برفناوری های نو دارند مستقر می شوند برنامه کاری ارائه شده از طرف آنها بایستی علاوه برحداقل های لازم یک برنامه کاری ، ویژگیهای خاص و استراژیهای متناسب با ایجاد یک نوع فناوری نو را داشته باشد.
ایده محوری چیست؟
گرایش تخصصی وزمینه کاری که متقاضی درآن فعالیت می کند.
چه نوع اختراعاتي قابل ثبت اند؟
اختراعاتي قابل ثبت‌اند كه الف – جديد بوده، سابقه‌ي اعلاني به صورت مقاله، کاربري، فروش و... نداشته باشند، ب- داراي گام ابتکاري بوده به صورتي که براي اهل فن بديهي نباشند، ج –داراي کاربري صنعتي باشند.
چه نوع اختراعاتي غير قابل ثبت اند؟
1) كشفيات، نظريه‌هاي علمي محض و روشها و فرمول هاي رياضي, 2) روش هاي تجاري سازي وبازي هاي فکري (در بعضي از کشورها), 3) روش معالجه بدن انسان يا حيوان از طريق درمان يا جراحي و همچنين روشهاي تشخيص بيماري ها, 4) اختراعاتي که مخل امنيت اجتماع واخلاق عمومي باشند
آيا براي ثبت اختراع حتماً بايد خود مخترع اقدام نمايد؟
خير، تقاضاي ثبت اختراع مي تواند توسط وكيل متقاضي انجام شود. در اين صورت تقاضانامه بايد همراه اصل وكالتنامه با رونوشت يا فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهارنامه شود. براي ثبت اختراع بايد به اداره مالکيت صنعتي واقع در "تهران-خيابان بهشتي-ابتداي قايم مقام فراهاني-اداره ثبت مالکيت صنعتي" مراجعه نمود. آدرس وب سايت اداره www.sabt.gov.ir مي باشد. مدارك لازم جهت تقاضاي ثبت اختراع در داخل كشور: طبق ماده 22 و 23 آئين نامه اجرايي قانون ثبت اختراع تجارتي و اختراعات متقاضي ثبت بايد مدارك ذيل را تهيه و به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. 1- اظهارنامه اختراع 3 نسخه اظهارنامه اختراع فرم مخصوص بوده و جزء اوراق بهادار مي باشد متقاضي مي بايستي از واحد فروش اوراق بهاءدار مستقر در اداره كل ثبت شركتها يا سايت مذکور تهيه و نسبت به تكميل و امضاء آن اقدام نمايد. 2- توصيف مشروح اختراع يا وسيله جديدي كه بررسي آن تقاضا مي شود 3 نسخه اختراع مورد ادعا مخترع بايد بطور كامل شرح داده شود. در شرح اختراع بايد تمام جنبه هاي اختراع ادعايي بطور وضوح بيان گردد. توصيه مي شود در تهيه شرح توصيف اختراع از كاغذهاي A4 استفاده گردد. 3- نقشه هاي اختراع 3 نسخه نقشه كامل اختراع بايد با مركب و از روي مقياس متري تهيه و ذيل نقشه ها متقاضي يا وكيل او امضاء و مهر شود وفق ماده 27 آئين نامه اجرايي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات نقشه ها توصيف مشروح اختراع در روي كاغذي كه 34 سانتي متر طول و 22 سانتي متر عرض داشته باشد رسم گردد و همچنين براي انجام امر مذكور فقط از يك روي كاغذ استفاده شود. 4- در صورتي كه تقاضانامه توسط وكيل متقاضي تسليم اداره مالكيت صنعتي شود اصل وكالتنامه با رونوشت يا فتوكپي برابر اصل شده بايستي ضميمه اظهارنامه شود. 5- در صورتي كه تقاضاي ثبت اختراع از طرف شركت ثبت شده به عمل آمده باشد يك برگ روزنامه رسمي دليل مديريت شركت بايستي به ضميمه مدارك تسليم اداره مالكيت صنعتي شود. 6- فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعين 7- قبض رسيد بانكي حق الثبت اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع مدارك فوق الذكر تهيه و تسليم اداره مالكيت صنعتي شود.
سيستم ثبت اختراع در كشور ما چگونه است؟
سيستم ثبت اختراع در كشور ما، سيستم اعلامي است. بر اساس اين سيستم، ثبت اختراع طبق ادعاي مخترع صورت مي گيرد. يعني ادعاي مخترع مقرون به صحت تلقي شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعاي مخترع (با رعايت اينكه اختراع در حيطه حمايت ثبت قرار دارد يا خير) به ثبت مي رسد.