مدیریت مؤسسات

واحد مدیریت مؤسسات، از بخش‌های تابعۀ معاونت فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری فارس و یکی از ارکان مهم و اصلی این معاونت است. این واحد، مسئول خدمات‌رسانی به شرکت‌های رشد یافته (فن آموختگان) پس از خروج از مرکز رشد و نیز بخش تحقیق و توسعۀ شرکت‌های تولیدی بزرگ (دولتی، خصوصی و تعاونی) است و به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، رونق توسعه اقتصاد دانش محور، ترویج و گسترش و کاربرد اختراع، نوآوری و فناوری و همچنین طراحی و تولید کالا و خدمات فناوری برتر، اینگونه شرکت‌ها (مؤسسات) را پذیرش و به آن‌ها خدمت رسانی می‌کند.
از جمله خدمات قابل ارائه در این واحد به شرکت‌ها (مؤسسات) پارکی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.

  • – خدمات مصاحبه و پذیرش و استقرار شرکت‌ها در پارک
  • – خدمات ارزیابی تقاضاهای برخورداری از معافیت مالیاتی و معرفی جهت صدور معافیت مالیاتی
  • – خدمات بررسی طرح‌های پژوهشی و تنظیم قراردادهای پژوهشی با سایر دستگاه‌های اجرایی
  • – خدمات مربوط به قرارداد استقرار شرکت‌های تحت پوشش
  • – خدمات ارائه وام‌های تجاری‌سازی به واحدهای مستقر در پارک
  • – خدمات معرفی شرکت‌ها و حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی و جشنواره‌ها
  • – تهیه و تنظیم گزارشات عملکرد دوره‌ای شرکت‌ها و نظارت بر پیشرفت آن‌ها