1397-05-11

افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای فناورانه پارک علم و فناوری فارس

افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای فناورانه پارک علم و فناوری فارس با حضور مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری، نمایشگاه دائمی دستاوردهای فناورانه پارک علم و […]